Lansare programe de finantare Iunie 2023

Program Regional Centru 2021 – 2027

Judete:

Sibiu, Brasov, Covasna, Harghita, Mures Alba

Finanatare pentru IMM privind:

 • Achizitia de echipamente, tehnologii, utilaje, inclsuiv tehnologii inovative si investitii in spatiile de productie / prestare servicii aferente, in vederea imbunatatirii capacitatilor tehnice ale IMM-urilor

 • Investitii in noi tehnologii precum IoT, automatizare, robotica, inteligenta artificiala, micro/nanoelectronica, nanotehnologii, fotonica, materiale avansate, biotehnologia industriala si tehnologii de fabricare avansate, biotehnologia instriala si tehnologiile de fabricare avansate

 • Investitii in tehnologii noi in scopul imbunatatirii serviciilor medicale, de turism medical si turism de agreement

 • Investitii in tehnici avansate de productie investitii in active corporale si necorporale in legatura cu modernizarea industriala pentru sectoarele de specializare inteligenta, design industrial, inclusiv inovare bazata pe design, customizare de masa, achizitionarea de brevete, licente sau solutii tehnice ne-brevetate si valorificarea rezultatleor cercetarii

 • Achizitia de echipamente, tehnologii, utilaje precum si investitii in construirea / modernizarea spatiilor de productie / prestare de servicii aferente care sa deserveasca inclusiv valorificarea rezultatelor din activitatile de cercetare dezvoltare inovare transfer tehnologic catre IMM-uri.

Criterii de eligibilitate:

 • Solicitantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii

 • Solicitantul nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare 2023 si in anul fiscal anterior 2022 si a inregistrat profit brut sau din exploatare

 • Solicitantul activează sau dorește sa se extindă spre unul din domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru

 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de angajați de cel puțin 3 în anul anterior depunerii cererii de finanțare sau are cel puțin 3 angajați cu normă întreagă la momentul depunerii cererii de finanțare

 • Solicitantul deține drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția

 • Perioada de implementare a activitatilor nu poate sa depaseasca 24 de luni in cazul proiectelor fara constructii si 36 de luni in cazul celor cu constructii

Program Regional Sud-Vest Oltenia

Judete:

Dolj, Valcea, Gorj, Mehedinti, Olt

Finanatare pentru IMM privind:

IMM-urile din această regiune au posibilitatea de a accesa finanțare pentru implementarea de proiecte care vizează dezvoltarea durabilă și crearea de produse și servicii inovatoare. Acces au IMM non Agricole din mediul rural si urban, inclusiv din satele apartinatoarea acestora.

 • Investitii in active corporale – lucrari de construire, extindere, modernizare a spatiilor de productie / prestare de servicii

 • Achiziitonarea de instalatii, echipamente specific in scopul unei economii de energie (minim 5% din valoarea eligibila a proiectului)

 • Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, alte drepturi si activitati similare in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului.

Valoarea maxima a asistentei financiare nerambursabile este de 1.500.000 euro.

Valoarea minima a asistentei financiare nerambursabile solicitate pentru 1 proiect este de 200.000 euro

Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional este de 75% pentru întreprinderile mici și 70% pentru întreprinderile mijlocii

Criterii de eligibilitate:

 • Solicitantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii

 • Solicitantul nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare 2023 si in anul fiscal anterior 2022 si a inregistrat profit din exploatare

 • Solicitantul de finantare a desfasurat activitate in regiunea Sud-Vest Oltenia pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral anterior incepand cu data de 1 ianuarie 2022

 • Solicitantul de finantare are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investitie la locul de implementare a proiectului, sediu social sau secundar al solicitantului, indifferent daca desfasoara sau nu activitate pe acel cod CAEN

 • Solicitantul isi asuma ca daca la momentul solicitarii finanatarii nu exista punctul de lucru ce face obiectul acesteia, obligatoriu la se va putea face dovada existentei acestuia.

 • Investitia se va realiza in zona Sud-Vest Oltenia

 • Solicitantul nu are obligatii de plata restante la bugetul de stat sau local

Programul Regional Centru si Sud-Vest Oltenia 2021-2027 reprezintă două programe cheie care sprijină dezvoltarea economiei regionale și a IMM-urilor din România. Prin intermediul acestor programe, IMM-urile beneficiază de finanțare și asistență pentru a-și îmbunătăți capacitățile tehnologice, a inova și a deveni mai competitive pe piață. Implementarea proiectelor de inovare și investiții tehnologice aduce multiple beneficii pentru IMM-uri, precum creșterea vânzărilor, îmbunătățirea eficienței operaționale și consolidarea poziției pe piața regională și europeană.